Дисконти для кластерної системи компостування у сільському господарстві — Organic

Дисконти для кластерної системи компостування у сільському господарстві

При формуванні кластеру враховується об’єм кожного компостного майданчика, який
може належати різним замовникам. В результаті сумарного збільшення об’єму формується
дисконт на тариф з компостування за рахунок загального об’єму кластеру.