Виробництво компосту с СЄ: — Organic

Виробництво компосту с СЄ:

СЄ сертифікат — це документ безпеки, який свідчить про те, що виріб
відповідає європейським стандартам ЕN, включаючи екологію, охорону здоров’я і безпеку праці.
На даний момент в українському законодавстві немає директив компостування, використовуючи
європейське законодавство ми упроваджуємо новий підхід, норми та правила, які допомагають нам
виготовляти якісну продукцію.